Unikátní místa Mongolska

ULÁNBÁTÁR – je hlavní město Mongolska a nejchladnějším hlavním městem světa. Žije zde 1,3 miliony obyvatel, což je téměř polovina obyvatel celého Mongolska. Je to natolik exotické a zvláštní místo, že rozhodně stojí za to je navštívit. Je putovním buddhistickým centrem založeným v 17. století. Ještě dnes mnoho obyvatel stále žije v tradičních jurtách, stěhují se kdy je potřeba. Památky – městský klášter Gandan s 26 metrů vysokou sochou Buddhy (centrum mongolského buddhismu), muzeum paláce posledního mongolského vládce Bogdo Chána, národní historické muzeum s velkou expozicí historie Mongolska – od časů kmene Hunů do současnosti. Muzeum lámy Čojdžina, centrální náměstí Süchbátar, památník Zaisan, tržiště Naran Tuul a mnohé další.

NÁRODNÍ PARK TERELJ – je turisticky nejpopulárnější destinace vzdálená 70 km severovýchodně od Ulánbátaru. Cestou se můžete zastavit u čtyřicetimetrového jezdeckého pomníku Čingischána. Socha je uvnitř dutá a jsou v ní umístěny schody, kterými můžete vystoupat na vyhlídkovou plošinu umístěnou v hlavě koně. Z plošiny je nádherný výhled na drsnou, neúrodnou krajinu, která zrodila legendárního vojevůdce. V parku lze vidět zvláštní kamenné útvary, jako např. Kamennou želvu. Seznámíte se s místními zvyky a životem kočovných Nomádů a ochutnáte místní speciality – čerstvé fermentované velbloudí, kozí a ovčí mléko.

NÁRODNÍ PARK HUSTAI – je jedním z nejlépe řízených zvláště chráněných oblastí v Mongolsku zaměřený na ochranu přírody a životního prostředí. Byl založen speciálně pro znovuzavedení projektu záchrany koně Převalského. Park se nachází v mongolské stepi asi 100 km od hlavního města Ulánbátaru.

CHARCHORIN . Město Charchorin (Charchorin) leží v údolí řeky Orchon. Město se nachází v předhůří mongolského pohoří Changaj. Nedaleko města se nachází základy původního města Karakorum, který byl po krátkou dobou hlavním městem mongolského impéria za vlády Ugjedej chána. Významnou budovou města je klášter Erdeni-Dzu. Klášter je jedním z nejstarších na celém území Mongolska. Archeologické a kulturní dědictví je shromážděno mimo jiné i v místním muzeu «Charchorum».

asi 400 km jiho-západně od Ulánbátaru, Kharkhorin byl hlavním městem mongolské říše ve 13 století, předtím než ho Khublai Khan přestěhoval do Pekingu. Město bylo situované do nejpříznivější mikroklimatické zóny ve střední Asii. V té době to bylo rušné město postaveno nejlepšími odborníky a mistry starověku. Ale bylo zcela zničeno v krutých bitvách bratrovražedné války. Velkým překvapením pro vědce bylo objevení hrobky mongolských žen ze 14.století, kde byly nalezeny také dvě egyptské masky, dřevěný hřeben, bronzové zrcadlo a hedvábí – to nám ukazuje na tehdejší vztahy mezi národy.
První buddhistický klášter se jmenuje Erdene-Zuu byl postaven na troskách Kharkhorin. Byl postaven v roce 1586 na popud prince Avtai Khan, nejvlivnějšího prince této doby v Mongolsku. Kamenné bloky a další stavební materiály z trosek Kharkhorinu byly použity při stavbě tohoto kláštera. Klášter se rozkládá na ploše obklopené kamennou zdí, kterou lemuje 108 stúp. Tři hlavní chrámy stojí v nejposvátnějším západním sektoru kláštera.  Klášter Erdene-Zuu uchovává úžasná díla mongolských umělců, malířů, sochařů, řezbářů a řemeslníků 17. až 19. století.

GOBI je jedna z nejstarší a rozlohou největší pouští světa. Zabírá přibližně 30% plochy Mongolska a patří k nejsušší oblasti světa. Gobi je stále velmi málo prozkoumanou částí zeměkoule. Unikátním jevem je zpěv dun – Khongoryn Els – vznikající při občasných písečných lavinách. Stojí i za zmínku oblast v poušti, známá jako Byanzag, která je největším nalezištěm fosilií dinosaurů, nebo údolí Yolyn Am v horách jižního Mongolska, kde se nachází hluboká a úzká rokle se sněhem skoro po celý rok.

ELSEN TASARCHAJ – PÍSEČNÉ DUNY . «Elsen Tasarchaj» doslova znamená «roztrhané části písku» – pustina uprostřed zelených plání.

ÚDOLÍ KADILNAJA – místo známé krásnými jeskyněmi.

NAADAM je tradiční každoroční mongolský festival, který se slaví v různých místech země už od starověku. Slovo Naadam znamená v mongolštině «tři mužské hry» – jedná se o tradiční zápolení ve třech národních sportech: zápas, lukostřelba a jízda na koni. Dnes se v Mongolsku Naadamu účastní každý rok na 35 tisíc zápasníků, čtyřicet tisíc koní a více než jeden a půl tisíce lukostřelců. V současné době se tento státní svátek Mongolsku slaví každoročně ve dnech 11.-13. července, v Den výročí vítězství lidové revoluce, která se odehrála v roce 1921. Během pobytu v Mongolsku doporučujeme návštěvu představení národního divadla – to je ta nejlepší příležitost, jak si vychutnat národní umění – unikátní hrdelní zpěv, barvité národní kostýmy a masky, zpěv a tanec, hru na lidové nástroje.

RYBAŘENÍ V MONGOLSKU . Milovníci rybolovu budou ohromeni bohatostí rybolovných revírů, která se projevuje nejen v množství, ale také v rozmanitosti druhů ryb – lososovitých a jeseterovitých. Mongolské ryby mají vysoké chuťové kvality. Nenacházejí se zde žádné továrny produkující škodliviny, je to ekologicky čistá krajina. Přitažlivost rybolovu navíc zvyšuje mongolská exotika: nedotčená příroda, panenská čistota řek a jezer. Při cestování po Mongolsku se seznámíte se zvyklostmi a životem stepních kočovníků. Rybářská sezóna začíná v červnu a trvá až do září. Ale nejvhodnější je období od 10. srpna do 15. září. V tomto období jsou ryby nejaktivnější a počasí je ideální (už není tak horko, ale ještě není příliš chladno).

Komentare (1)

0
Pavel, July 22, 2016
Zahlavi
Ano moc dobře znám tři roky jsem pracoval na Gobi stojí to každopádně za to . Úplně jiný svět než ho znáte .
  • +0

Napsat komentar

busy